Facebook Vkontakte
żywe obcowanie
WYCIECZKI ROWEROWE PO MIŃSKU I BIAŁORUSI +375297040018
+375298632150

info@mienskbiketour.by
BEL RUS ENG FRA

biketour-emblem
na start informacje niezbędne o nas

minsk-emblem

miejsce spotkania
wynajem rowerów

nasze wycieczki wiadomości o mieście


Roździał 20 Przepisów drogowych Republiki Białoruś. Ruch na rowerach i motorowerach.

148. Ruch na rowerze musi odbywać się na ścieżce rowerowej, jeśli jej nie ma — na poboczu, chodniku lub szlakach pieszych, nie tworząc przeszkody dla bezpiecznego ruchu przechodniów. W przypadku braku wymienionych elementów drogi lub gdy ruch po nich jest niemożliwy, dozwolony jest ruch rowerzystów po jezdni w szeregu nie dalej niż 1 metr od prawej strony, razem z tym:
148.1. wyjazd dalej niż 1 m. od prawego kresu jezdni dozwolony jest jedynie dla objazdu przeszkody i w pozwolonych przypadkach na lewo lub zawracania;
148.2. Wielkie szeregi rowerzystów przed jazdą po jezdnie muszą być podzielone na grupy nie wyżej 10 osób. Odległość między grupami musi wynosić nie mniej 100 m.
148.3. za obecnością na jezdni poziomej linji cechowania drogowego <...>, oznaczającej jej kres, ta linja musi się znajdować po lewej stronie od rowerzysty.
149. Podczas ruchu na drodze po zmierzchu lub/oraz kiedy droga nie jest dostatecznie widoczna w rowerze lub motorowerze muszą być zapalone: z przodu — latarka o białym świetle, z tyłu — latarka o czerwonym świetle.
150. Na nieregulowanych skrzyżowaniach drogi ze ścieżką rowerową rowerzysta musi ustąpić drogę pojazdowi, który jadzie po drodze.
151. W trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych rowerzysta musi prowadzić rower obok siebie i zachowywać się jako pieszy zgodnie z przepisami dotyczącymi pieszych.
152. <...o ruchu motorowerowym>.
153. Rowerzyście i motorowerzyście nie wolno:
153.1. korzystać z niesprawnych rowerów, motorowerów, jаk też wyposażonych niezgodnie z aktami prawnymi;
153.2. jechać nie trzymając się kierownicy i nie trzymając nóg na pedałach (podstawkach);
153.3. skręcać w lewo lub zawracać na drodze, która ma torowisko tramwajowe oraz na drodze, która ma więcej niż jeden pas ruchu w jednym kierunku;
153.4. poruszać się po drodze podczas opadów śniegu i/lub gołoledzi;
153.5. przewozić pasażerów, z wyjątkiem przewozu na rowerze dzieci do 7 lat na specjalnie przystosowanym siedzeniu lub kiedy konstrukcja motoroweru jest dostosowana do przewózu pasażerów;
153.6. przewozić ładunków, które wystają więcej niż 0,5 metra według długości lub szerokości poza skrajni pojazdu, jak też ładunków przeszkadzających w kierowaniu pojazdem.
154. Zakazane jest poruszać się na drodze samemu (bez towarzyszenia osoby pełnosprawnej) osobom młodszym niż:
154.1. 14 lat — rowerem (oprócz stref dla pieszych, stref mieszkalnych, chodników, ścieżek rowerowych i dla pieszych);
154.2. 16 lat — motorowerem (oprócz stref dla pieszych i stref mieszkalnych).
155. Kierowca motoroweru nie może jeździć po chodnikach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach dla pieszych, ścieżkach dla jeźdzców.
156. Ciągnięcie jednego roweru przez drugi nie jest dozwolone, z wyjątkiem przyczepki rowerowej produkcji przemysłowej.Mińsk na rowerze, kolego, nie prześpij widowiska!