Roździał 20 Przepisów drogowych Republiki Białoruś. Ruch na rowerach i motorowerach.

148. Ruch na rowerze musi odbywać się na ścieżce rowerowej, jeśli jej nie ma — na poboczu, chodniku lub szlakach pieszych, nie tworząc przeszkody dla bezpiecznego ruchu przechodniów. W przypadku braku wymienionych elementów drogi lub gdy ruch po nich jest niemożliwy, dozwolony jest ruch rowerzystów po jezdni w szeregu nie dalej niż 1 metr od prawej strony, razem z tym:
148.1. wyjazd dalej niż 1 m. od prawego kresu jezdni dozwolony jest jedynie dla objazdu przeszkody i w pozwolonych przypadkach na lewo lub zawracania;
148.2. Wielkie szeregi rowerzystów przed jazdą po jezdnie muszą być podzielone na grupy nie wyżej 10 osób. Odległość między grupami musi wynosić nie mniej 100 m.
148.3. za obecnością na jezdni poziomej linji cechowania drogowego <...>, oznaczającej jej kres, ta linja musi się znajdować po lewej stronie od rowerzysty.
149. Podczas ruchu na drodze po zmierzchu lub/oraz kiedy droga nie jest dostatecznie widoczna w rowerze lub motorowerze muszą być zapalone: z przodu — latarka o białym świetle, z tyłu — latarka o czerwonym świetle.
150. Na nieregulowanych skrzyżowaniach drogi ze ścieżką rowerową rowerzysta musi ustąpić drogę pojazdowi, który jadzie po drodze.
151. W trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych rowerzysta musi prowadzić rower obok siebie i zachowywać się jako pieszy zgodnie z przepisami dotyczącymi pieszych.
152. <...o ruchu motorowerowym>.
153. Rowerzyście i motorowerzyście nie wolno:
153.1. korzystać z niesprawnych rowerów, motorowerów, jаk też wyposażonych niezgodnie z aktami prawnymi;
153.2. jechać nie trzymając się kierownicy i nie trzymając nóg na pedałach (podstawkach);
153.3. skręcać w lewo lub zawracać na drodze, która ma torowisko tramwajowe oraz na drodze, która ma więcej niż jeden pas ruchu w jednym kierunku;
153.4. poruszać się po drodze podczas opadów śniegu i/lub gołoledzi;
153.5. przewozić pasażerów, z wyjątkiem przewozu na rowerze dzieci do 7 lat na specjalnie przystosowanym siedzeniu lub kiedy konstrukcja motoroweru jest dostosowana do przewózu pasażerów;
153.6. przewozić ładunków, które wystają więcej niż 0,5 metra według długości lub szerokości poza skrajni pojazdu, jak też ładunków przeszkadzających w kierowaniu pojazdem.
154. Zakazane jest poruszać się na drodze samemu (bez towarzyszenia osoby pełnosprawnej) osobom młodszym niż:
154.1. 14 lat — rowerem (oprócz stref dla pieszych, stref mieszkalnych, chodników, ścieżek rowerowych i dla pieszych);
154.2. 16 lat — motorowerem (oprócz stref dla pieszych i stref mieszkalnych).
155. Kierowca motoroweru nie może jeździć po chodnikach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach dla pieszych, ścieżkach dla jeźdzców.
156. Ciągnięcie jednego roweru przez drugi nie jest dozwolone, z wyjątkiem przyczepki rowerowej produkcji przemysłowej.

Warunki

Przed dołączeniem do naszej wycieczki, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami

 • w naszych wycieczkach mogą brać udział osoby, które pewnie kierują rowerem;
 • wycieczki "Mienskaha vielašpacyra" nie wymagają od uczestników szczególnego treningu fizycznego, są w średnim tempie, po drodze jest dużo przystanków, podczas których można odpocząć;
 • dzieci poniżej 14 roku życia mogą brać udział w wycieczce wyłącznie w obecności rodziców lub pełnosprawnych opiekunów, którzy biorą za nie odpowiedzialność, potwierdzając to podpisem przed rozpoczęciem wycieczki;
 • dzieci od 14 do 17 lat włącznie mogą brać udział w wycieczce bez rodziców lub swoich pełnosprawnych opiekunów, ale z ich obowiązkowym dozwoleniem pisemnym, układanym w obecności naszego przewodnika;
 • nie wolno brać udział w wycieczce osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków, a także kobietom w ciąży;
 • dla wycieczek publicznych regularnych*: na miejscu spotkania należy stawić się 10 minut przed rozpoczęciem wycieczki;
 • wycieczki publiczne odbywają się w białoruskim i rosyjskim;

*wycieczka publiczna regularna czyli wycieczka dla grup zorganizowanych jest wycieczką otwartą, informację o niej rozpowszechniono publicznie w celu zbierania wszystkich chętnych; zwykle mówiono tak o wycieczce, żeby odróżnić ją od wycieczki indywidualnej (prywatnej), która jest zamówiona na życzenie klienta lub grupy klientów;

 • podczas naszych wycieczek wolno korzystać z dowolnych sprawnych technicznie rowerów;
 • możemy załatwić wynajem rowerów dla Państwa z dostarczeniem do miejsca spotkania (średni koszt wynajmu 1 rowera na 3 godziny z dostarczeniem - 12 BYN; dokładne koszty są zależne od długości trasy, miejsca spotkania, ilości potrzebnych Państwu rowerów - prosimy skontaktować się z nami , aby dowiedzieć się o szczegółach);
 • pamiętacie, że wypożyczając rower, musicie mieć przy sobie paszport czy dowód osobisty lub jakiś inny równoważny dokument;
 • dla wycieczek regularnych publicznych: "Mienski vielašpacyr" nie daje gwarancji że w wypożyczalni będą wolne rowery;
 • wszyscy uczestnicy wycieczek "Mienskaha vielašpacyra" są zobowiązani zapoznać się i zachowywać się według reguł bezpiecznej jazdy, układzone na podstawie rozdziała 20 Przepisów ruchu drogowego Republiki Białoruś ("Ruch rowerowy i motorowerowy"):
 • ruch na rowerze musi odbywać się tylko w strefie dla przechodniów lub na ścieżkach rowerowych, z przejściem dróg na piechotę (dozwolone jest przejeżdżanie skrzyżowania na rowerze, jeżeli ono jest oznaczone specjalnym dla tego znakiem);
 • gdy ruch w strefie dla przechodniów lub na ścieżkach jest niemożliwy, jedynie przez zgodę przewodnika dozwolony jest ruch rowerzystów po jezdni w szeregu nie dalej niż 1 metr od prawej strony jezdni;
 • w czasie wycieczki uczestnicy muszą jechać jeden za drugim, nie wyprzedzać innych uczestników, zachowywać bezpieczną odległość min. 3 metry;
 • na nieregulowanych skrzyżowaniach drogi ze ścieżką rowerową rowerzysta musi ustąpić drogę pojazdowi, który jedzie po drodze;
 • podczas ruchu na drodze po zmierzchu lub/oraz kiedy droga nie jest dostatecznie widoczna w rowerze muszą być zapalone: z przodu — latarka o białym świetle, z tyłu — latarka o czerwonym świetle;
 • rowerzyście nie wolno korzystać z niesprawnych rowerów; każdy uczestnik wycieczki jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego roweru; za stan techniczny rowerów, wypożyczonych w wypożyczalni, są odpowiedzialni także pracownicy wypożyczalni;
 • rowerzyście nie wolno jechać nie trzymając się kierownicy i nie trzymając nóg na pedałach (podstawkach);
 • rowerzyście nie wolno przewozić pasażerów, z wyjątkiem przewozu na rowerze dzieci do 7 lat na specjalnie przystosowanym siedzeniu;
 • rowerzyście nie wolno przewozić ładunków, które wystają więcej niż 0,5 metra według długości lub szerokości poza skrajni pojazdu, jak też ładunków przeszkadzających w kierowaniu pojazdem;
 • ciągnięcie jednego roweru przez drugi nie jest dozwolone;
 • uczestnicy wycieczek nie są zobowiązani mieć hełm rowerowy; w każdym razie, uczestnicy wycieczek biorą na siebie odpowiedzialność za decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu z chełma rowerowego w trakcie wycieczki;
 • odpowiedzialność za ewentualny wypadek ponosi winowajca tego wypadku (każda sytuacja musi być badana oddzielnie);
 • każdy uczestnik wycieczki przed jej rozpoczęciem musi potwierdzić własnym podpisem, że zapoznał się i jest przygotowany zachowywać się według tych reguł;
 • wycieczki "Mienskaha vielašpacyra" odbywają się w różnych warunkach pogodowych, także w deszcz i upał, nie zawsze jest to powodem odwoływania wycieczek i zwrotu pieniędzy klientom (patrz "Odszkodowanie pieniężne");
 • przewodnik podejmuje decyzję, czy pogoda jest odpowiednia dla przeprowadzania wycieczki;
 • w razie deszczu "Mienski vielašpacyr" może bezpłatnie udostępnić płaszcze przeciwdeszczowe;
 • z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych "Mienski vielašpacyr" zachowuje prawo do odwołania, zmiany czasu rozpoczęcia lub skrócenia wycieczki ze zwrotem, częściowym zwrotem lub bez zwrotu pieniędzy klientom (patrz "Odszkodowanie pieniężne");
 • ceny wycieczek publicznych regularnych dla 1 osoby i ceny wycieczek indywidualnych (prywatnych) są w opisach naszych wycieczek;
 • studenci (niezależnie od obywatelstwa) za okazaniem legitymacji studenckiej, także seniorzy i pracownicy kultury (obywatele Republiki Białoruś) po przedstawieniu odpowiedniego dowodu mają zniżkę 15% na wszystkie trasy (z wyjątkiem wycieczki indywidualnej dla 1-3 osób);
 • dla weteranów walki pod Orszą 1514 roku a też dla powstańców białoruskich 1863 roku jest zawsze bezpłatnie;
 • przed opłaceniem wycieczki z góry trzeba najpierw skontaktować się z nami lub zamówić wycieczkę;
 • za wycieczkę można zapłacić z góry (nie później niż 24 godzin przed rozpoczęciem wycieczki) za pomocą:
 • - karty płatniczej:
  po omówieniu szczegółów zamówionej wycieczki (skontaktuj się z nami lub zamów wycieczkę), prześlemy wam link do opłaty
  (serwer bezpieczny WEBPAY nastawia połączenie szyfrowane przez protokoł TLS i konfidencjonalnie przyjmuje dane karty płatniczej interesanta (numer karty, imę posiadacza, data ważności, kod autoryzacji CVC/CVC2);
  po opłacie kartą płatniczej, na adres poczty elektronicznej, ukazany w trakcie opłaty, będzie wysłany paragon (potwierdzenie opłaty), który trzeba będzie pokazać przewodnikowi przed wycieczką (także, paragon będzie potwierdzeniem dokonanych transakcji bankowych w przypadku kwestii spornej);
 • - przelewu odpowiedniej sumy na konto dla rubli białoruskich (BYN) # BY87 BLNB 3013 0000 0724 5300 0933, BIC (bankowy kod identyfikacyjny): BLNB BY2X; Open Joint Stock Company “Belarusky narodny bank”, kod 765; dla przedsiębiorcy indywidualnego R.M. Abramchuk, UNP (numer podatnika) # 192 201 977;
 • - można opłacić wycieczkę przewodnikowi (gotówką, w rublach białoruskich) przed rozpoczęciem jakiejkolwiek naszej regularnej publicznej wycieczki w miejscu spotkania grupy;
 • można opłacić wycieczkę bezpośrednio przed jej rozpoczęciem przewodnikowi na miejscu spotkania (gotówką, w rublach białoruskich), jednak, w takim przypadku nie gwarantujemy dostępność przewodnika na datę zamówionej wycieczki prywatnej lub miejsce w grupie regularnej publicznej wycieczki;
 • jeżeli uczestnik wycieczki opuścił grupę - nie stanowi to podstawy do zwrotu pieniędzy;
 • jeżeli opłaciliście Państwo wycieczkę, ale się spóźniliście lub nie znaleźliście grupy, nie stanowi to podstawy do zwrotu pieniędzy;
 • jeżeli opłaciliście Państwo wycieczkę z góry, ale nie mogliście wziąć w niej udziału, możecie dostać swoje pieniądze, zapłacone za wycieczkę, z powrotem (pełną sumę) lub wziąć udział w następnej wycieczce w takiej samej cenie pod warunkiem, że Państwo powiadomicie nas o tym nie mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki;
 • jeżeli opłaciliście Państwo wycieczkę z góry, ale nie możecie wziąć w niej udziału, możecie Państwo wziąć udział w wyciecze o takiej samej cenie w innym terminie lub otrzymać zwrot połowy pieniędzy, zapłaconych za wycieczkę, pod warunkiem że powiadomicie nas o tym nie mniej niż 30 minut przed rozpoczęciem wycieczki;
 • jeżeli opłaciliście Państwo wycieczkę z góry, nie mogliście wziąć w niej udziału, i powiadomiliście nas o tym później niż 30 minut przed rozpoczęciem wycieczki lub nie powiadomiliście w ogóle, brak możliwości zwrotu pieniędzy lub bezpłatnego udziału w innej wycieczce;
 • jeżeli z powodu działania sił wyższych (włącznie z warunkami pogodowymi), które wynikły później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki, wycieczka została odwołana lub skrócona więcej niż o połowę (według trasy), możecie Państwo dostać zwrot połowy pieniędzy, zapłaconych za wycieczkę, lub wziąć udział w następnej wycieczce w takiej samej cenie;
 • jeżeli z powodu działania sił wyższych (włącznie z warunkami pogodowymi), które wynikły wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki, wycieczka została odwołana lub został zmieniony czas jej rozpoczęcia, możecie Państwo wziąć udział w wyciecze o takiej samej cenie w innym terminie lub dostać zwrot połowy pieniędzy, zapłaconych za wycieczkę;
 • jeżeli z powodu działania sił wyższych (włącznie z warunkami pogodowymi), przewodnik skraca czas wycieczki, ale połowa wycieczki (według trasy) już się odbyła - brak podstawy do zwrotu pieniędzy;
 • maksymalna ilość uczestników wycieczki regularnej publicznej oraz indywidualnej (prywatnej) wynosi 15, dlatego wycieczkę publiczną najlepej opłacić z góry (patrz "Opłata");
 • minimalna ilość uczestników wycieczki regularnej publicznej oraz indywidualnej (prywatnej) wynosi 1 osobę;
 • wycieczki publiczne (w języku białoruskim, rosyjskim) odbywają się regularnie od maja do września włącznie (i nawet poza tym, jeżeli pogoda jest odpowiedna) zgodnie z rozkładem, którego można się dowiedzieć z białoruskiej czy rosyjskiej wersji tej witryny, z naszych stron Facebook i Vkontakte albo po prostu kontaktując z nami;
 • wycieczki trwają zwykle 2-3 godziny (zależy od trasy);
 • czas początku i trwania wycieczki indywidualnej (prywatnej) ustalamy z klientem;
 • dla wycieczek indywidualnych (prywatnych) miejsce spotkania ustalamy z klientem (prosimy skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się o szczegółach);
 • stacja metra Niamiha (wyjście do Pałacu Sportu) jest najstalym miejscem spotkania dla naszych tras miejskich (za wyjątkiem wycieczki po Lošyckim parku i niektórych innych rzadkich tras);
 • zwykle przebieg trasy miejskiej nie wynosi więcej niż 15 km, przestanki są regularne;
 • Możecie Państwo zamówić wycieczkę "Mienskaha vielašpacyra" w języku białoruskim, angielskim, rosyjskim, polskim, francuskim; publiczną regularną wycieczkę przeglądową "Mińsk. Najlepsze" oprowadzamy po rosyjsku; wszystkie pozostałe wycieczki publiczne regularne oprowadzamy po białorusku;
 • publiczną regularną wycieczkę przeglądową "Mińsk. Najlepsze" oprowadzamy po rosyjsku;
 • wszystkie pozostałe wycieczki publiczne regularne oprowadzamy po białorusku;
 • Jeżeli działania sił wyższych (rewolucja/ zaraza/ spadające meteoryty/ zła pogoda i inne) grożą życiu i bezpieczeństwu uczestników wycieczki, "Mienski vielašpacyr" ma prawo odwołać, zmienić czas rozpoczęcia lub skrócić wycieczkę ze zwrotem, częściowym zwrotem lub bez zwrotu pieniędzy klientom (patrz "Odszkodowanie pieniężne");
 • jeżeli z powodu działania sił wyższych (także złej pogody) publiczna wycieczka jest odwołana lub zmieniono czas jej rozpoczęcia, informacje o tym można się dowiedzieć z białoruskiej czy rosyjskiej wersji tej witryny, z naszych stron Facebook i Vkontakte czy kontaktując z nami;

Go to Top