Facebook Vkontakte
żywe obcowanie
WYCIECZKI ROWEROWE PO MIŃSKU I BIAŁORUSI +375297040018
+375298632150

info@mienskbiketour.by
BEL RUS ENG FRA

biketour-emblem
na start informacje niezbędne o nas

minsk-emblem

miejsce spotkania
wynajem rowerów

nasze wycieczki wiadomości o mieście


Przed dołączeniem do naszej wycieczki, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Informacje ogólne

 • w naszych wycieczkach mogą brać udział osoby, które pewnie kierują rowerem;
 • wycieczki "Mienskaha vielašpacyra" nie wymagają od uczestników szczególnego treningu fizycznego, są w średnim tempie, po drodze jest dużo przystanków, podczas których można odpocząć;
 • dzieci poniżej 14 roku życia mogą brać udział w wycieczce wyłącznie w obecności rodziców lub pełnosprawnych opiekunów, którzy biorą za nie odpowiedzialność, podwierdzając to podpisem przed rozpoczęciem wycieczki;
 • dzieci od 14 do 17 lat włącznie mogą brać udział w wycieczce bez rodziców lub swoich pełnosprawnych opiekunów, ale z ich obowiązkowym dozwoleniem pisemnym, układzonym w obecności naszego przewodnika;
 • nie wolno brać udziału w wycieczce osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków, a także kobietom w ciąży;
 • dla wycieczek publicznych regularnych*: na miejscu spotkania należy stawić się 10 minut przed rozpoczęciem wycieczki;

*wycieczka publiczna regularna jest wycieczką otwartą, informację o niej rozpowszechniono publicznie w celu zbierania wszystkich chętnych; zwykle mówimy tak o wycieczce, żeby odróżnić ją od wycieczki indywidualnej (prywatnej), która jest zamówiona na życzenie klienta lub grupy klientów;

Rowery
 • podczas naszych wycieczek mogą Państwo korzystać z dowolnych sprawnych technicznie rowerów;
 • możemy załatwić wynajem rowerów dla Państwa z dostarczeniem do miejsca spotkania (średni koszt wynajmu 1 rowera na 3 godziny z dostarczeniem - 10 BYN; dokładne koszty są zależne od długości trasy, miejsca spotkania, ilości potrzebnych Państwu rowerów - prosimy skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się o szczegółach);
 • pamiętacie, że wypożyczając rower, musicie mieć przy sobie paszport czy dowód osobisty lub jakiś inny równoważny dokument;
 • dla wycieczek regularnych publicznych: "Mienski vielašpacyr" nie daje gwarancji że w wypożyczalni będą wolne rowery;
Bezpieczeństwo
 • wszyscy uczestnicy wycieczek "Mienskaha vielašpacyru" są obowiązani zapoznać się i zachowywać reguły bezpiecznej jazdy, układzone na podstawie rozdziała 20 Przepisów ruchu drogowego Republiki Białoruś ("Ruch rowerowy i motorowerowy"):
 • ruch na rowerze musi odbywać się tylko w strefie dla przechodniów lub na ścieżkach rowerowych, z przejściem dróg na piechotę (pozwolone jest przejeżdżanie skrzyżowania na rowerze, jeżeli ono jest oznaczone specjalnym dla tego znakiem);
 • gdy ruch w strefie dla przechodniów lub na ścieżkach jest niemożliwy, jedynie przez zgodę przewodnika dozwolony jest ruch rowerzystów po jezdni w szeregu nie dalej niż 1 metr od prawej strony;
 • w czasie wycieczki uczestnicy muszą jechać jeden za drugim, nie wyprzedzać innych uczestników, zachowywać bezbieczną odległość min. 3 metry;
 • na nieregulowanych skrzyżowaniach drogi ze ścieżką rowerową rowerzysta musi ustąpić drogę pojazdowi, który jedzie po drodze;
 • podczas ruchu na drodze po zmierzchu lub/oraz kiedy droga nie jest dostatecznie widoczna w rowerze muszą być zapalone: z przodu — latarka o białym świetle, z tyłu — latarka o czerwonym świetle;
 • rowerzyście nie wolno korzystać z niesprawnych rowerów; każdy uczestnik wycieczki jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego roweru; za stan techniczny rowerów, wypożyczonych w wypożyczalni, są odpowiedzialni także pracownicy wypożyczalni;
 • rowerzyście nie wolno jechać nie trzymając się kierownicy i nie trzymając nóg na pedałach (podstawkach);
 • rowerzyście nie wolno przewozić pasażerów, z wyjątkiem przewozu na rowerze dzieci do 7 lat na specjalnie przystosowanym siedzeniu;
 • rowerzyście nie wolno przewozić ładunków, które wystają więcej niż 0,5 metra według długości lub szerokości poza skrajni pojazdu, jak też ładunków przeszkadzających w kierowaniu pojazdem;
 • ciągnięcie jednego roweru przez drugi nie jest dozwolone;
 • uczestnicy wycieczek nie są obowiązani mieć hełm rowerowy; w każdym razie uczestnicy wycieczek biorą na siebie odpowiedzialność za decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu z hełma rowerowego w trakcie wycieczki;
 • odpowiedzialność za ewentualny wypadek ponosi winowajca tego wypadku (każda sytuacja musi być rozpatrzywana oddzielnie;
 • każdy uczestnik wycieczki przed jej rozpoczęciem musi podtwierdzić własnym podpisem, że zapoznał się i jest przygotowany zachowywać te reguły;
Pogoda
 • wycieczki "Mienski vielašpacyr" odbywają się w różnych warunkach pogodowych, także w deszcz i upał, nie zawsze jest to powodem odwoływania wycieczek i wrócania pieniędzy klientom (patrz "Odszkodowanie pieniężne");
 • przewodnik podejmuje decyzję, czy pogoda jest odpowiednia dla przeprowadzania wycieczki;
 • w razie deszczu "Mienski vielašpacyr" może bezpłatnie udostępnić płaszcze przeciwdeszczowe;
 • z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych "Mienski vielašpacyr" zachowuje prawo do odwołania, zmiany czasu rozpoczęcia lub skrócenia wycieczki ze zwrotem, częściowym zwrotem lub bez zwrotu pieniędzy klientom (patrz "Odszkodowanie pieniężne");
Ceny
 • ceny wycieczek publicznych regularnych dla 1 osoby i ceny wycieczek indywidualnych (prywatnych) są w opisach naszych wycieczek;
 • studenci (niezależnie od obywatelstwa) za okazaniem legitymacji studenckiej, także seniorzy i pracownicy kultury (obywatele Republiki Białoruś) po przedstawieniu odpowiednego dowodu – zniżka 15% na wszystkie trasy (z wyjątkiem wycieczki indywidualnej dla 1-3 osób);
 • dla weteranów walki pod Orszą 1514 roku a też dla powstańców białoruskich 1863 roku jest zawsze bezpłatnie;
Opłata
 • można opłacić wycieczkę bezpośrednio przed jej rozpoczęciem na miejscu spotkania przewodnikowi (gotówką, BYN);
 • przed opłaceniem wycieczki z góry (nie później niż 24 godzin przed rozpoczęciem wycieczki) musicie Państwo koniecznie najpierw skontaktować się z nami;
 • wycieczkę można opłacić z góry (nie później niż 24 godzin przed rozpoczęciem wycieczki) za pomocą:
 • - przelewu (patrz "Ceny wycieczek") na konto dla rubli białoruskich (BYN) # BY87 BLNB 3013 0000 0724 5300 0933, BIC (bankowy kod identyfikacyjny): BLNB BY2X; Open Joint Stock Company “Belarusky narodny bank”, kod 765; dla przedsiębiorcy indywidualnego R.M. Abramchuk, UNP (numer podatnika) # 192 201 977;
 • - można opłacić wycieczkę przewodnikowi gotówką (w rublach białoruskich) przed rozpoczęciem jakiej kolwiek naszej regularnej publicznej wycieczki w miejscu spotkania grupy;
 • w przypadku wycieczek publicznych regularnych: prosimy zwrócić Państwo uwagę, że ilość osób w grupie ograniczona, dlatego wycieczkę publiczną najlepiej opłacać z góry;
 • wszystkich rozliczeń można dokonać z przewodnikiem przed lub po wycieczce, ale nie w jej trakcie;
 • w przypadku wycieczek publicznych regularnych: opłatę za wypożyczanie rowera przyjmują pracownicy wypożyczalni;
Odszkodowanie pieniężne
 • jeżeli uczestnik wycieczki opuścił grupę - nie stanowi to podstawy do zwrotu pieniędzy;
 • jeżeli opłaciliście Państwo wycieczkę, ale się spóźniliście lub nie znaleźliście grupy, nie stanowi to podstawy do zwrotu pieniędzy;
 • jeżeli opłaciliście Państwo wycieczkę z góry, ale nie mogliście wziąć w niej udziału, możecie dostać swoje pieniądze, zapłacone za wycieczkę, z powrotem (pełną sumę) lub wziąć udział w następnej wycieczce w takiej samej cenie pod warunkiem, że Państwo powiadomicie nas o tym nie mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki;
 • jeżeli opłaciliście Państwo wycieczkę z góry, ale nie możecie wziąć w niej udziału, możecie Państwo wziąć udział w wyciecze o takiej samej cenie w innym terminie lub otrzymać zwrot połowy pieniędzy, zapłaconych za wycieczkę, pod warunkiem że powiadomicie nas o tym nie mniej niż 30 minut przed rozpoczęciem wycieczki;
 • jeżeli opłaciliście Państwo wycieczkę z góry, nie mogliście wziąć w niej udziału, i powiadomiliście nas o tym później niż 30 minut przed rozpoczęciem wycieczki lub nie powiadomiliście w ogóle, brak możliwości zwrotu pieniędzy lub bezpłatnego udziału w innej wycieczce;
 • jeżeli z powodu działania sił wyższych (włącznie z warunkami pogodowymi), które wynikły później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki, wycieczka została odwołana lub skrócona więcej niż o połowę (według trasy), możecie Państwo dostać zwrot połowy pieniędzy, zapłaconych za wycieczkę, lub wziąć udział w następnej wycieczce w takiej samej cenie;
 • jeżeli z powodu działania sił wyższych (włącznie z warunkami pogodowymi), które wynikły wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki, wycieczka została odwołana lub został zmieniony czas jej rozpoczęcia, możecie Państwo wziąć udział w wyciecze o takiej samej cenie w innym terminie lub dostać zwrot połowy pieniędzy, zapłaconych za wycieczkę;
 • jeżeli z powodu działania sił wyższych (włącznie z warunkami pogodowymi), przewodnik skraca czas wycieczki, ale połowa wycieczki (według trasy) już się odbyła - brak podstawy do zwrotu pieniędzy;
Ilość osób w grupie
 • maksymalna ilość uczestników wycieczki regularnej publicznej oraz indywidualnej (prywatnej) wynosi 15, dlatego wycieczkę publiczną najlepej opłacić z góry (patrz "Opłata");
 • minimalna ilość uczestników wycieczki regularnej publicznej oraz indywidualnej (prywatnej) wynosi 1 osobę;
Czas, trwanie, rozkład wycieczek;
 • wycieczki publiczne (w języku białoruskim, rosyjskim) odbywają się regularnie od maja do września włącznie (i nawet poza tym, jeżeli pogoda jest odpowiedna) zgodnie z rozkładem, którego można się dowiedzieć z białoruskiej czy rosyjskiej wersji tej witryny, z naszych stron Facebook i Vkontakte albo po prostu kontaktując z nami;
 • wycieczki trwają zwykle 2-3 godziny (zależy od trasy);
 • czas początku i trwania wycieczki indywidualnej (prywatnej) ustalamy z klientem;
Miejsce początku i zakończenia wycieczek, trasa, przebieg
 • dla wycieczek indywidualnych (prywatnych) miejsce spotkania ustalamy z klientem (prosimy skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się o szczegółach);
 • stacja metra Niamiha (wyjście do Pałacu Sportu) jest najstalym miejscem spotkania dla naszych tras miejskich (za wyjątkiem wycieczki po Lošyckim parku i niektórych innych rzadkich tras);
 • zwykle przebieg trasy miejskiej nie wynosi więcej niż 15 km, przestanki są regularne;
Język wycieczek;
 • Możecie Państwo zamówić wycieczkę od "Mienski vielašpacyr" w języku białoruskim, angielskim, rosyjskim, polskim, francuskim;
 • publiczną regularną wycieczkę przeglądową "Mińsk. Najlepsze" oprowadzamy po rosyjsku;
 • wszystkie pozostałe wycieczki publiczne regularne oprowadzamy po białorusku lub po rosyjsku (w rzadkim przypadku);
Działania sił wyższych
 • Jeżeli działania sił wyższych (rewolucja/ zaraza/ spadające meteoryty/ zła pogoda i inne) grożą życiu i bezpieczeństwu uczestników wycieczki, "Mienski vielašpacyr" ma prawo odwołać, zmienić czas rozpoczęcia lub skrócić wycieczkę ze zwrotem, częściowym zwrotem lub bez zwrotu pieniędzy klientom (patrz "Odszkodowanie pieniężne");
 • jeżeli z powodu działania sił wyższych (także złej pogody) publiczna wycieczka jest odwołana lub źmieniono czas jej rozpoczącia, informacje o tym można się dowiedzieć z białoruskiej czy rosyjskiej wersji tej witryny, z naszych stron Facebook i Vkontakte;


Mińsk na rowerze, kolego, nie prześpij widowiska!